Kampány – EJROK – Kehop
Hírek

Kampány

Kampány

2019. december

Az energiatudatossági szemléletformáló kampány – rendezvény elsődleges célja volt, hogy a pályázat célkitűzéseivel szinkronban álló szemléletformáló, kampány jellegű ismeretek átadása direkt módszerekkel, a  lakosság  lehető  legszélesebb  körében érhessenek  célba  a  rendezvények  segítségével.  Előre meghatározott forgatókönyv szerint, koncepciózus, egymásra épülő rendezvényalkalmak a minél szélesebb körű és összetételű élcsoportelérés és aktív bevonás érdekében. A kampány egyik kiemelt témája az éghajlatváltozás hatásainak bemutatása, valamint az, hogy hogyan készülhetünk fel a közeljövő változásaira.  A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia adaptációs jövőképe találóan foglalja össze a teendőket: „felkészülni az elkerülhetetlenre, megelőzni az elkerülhetőt!”

Az előadás, workshopok, szakmai konzultációk során a résztvevők az energia- és klímatudatos viselkedés előnyeiről, energiatudatos életmód értékeiről és eszközeiről szóló szakmai előadást hallgattak meg. A klímaváltozás várható hatásaival ismerkedtek meg a résztvevők. Az előadások során lehetőség nyílt az elhangzottakat saját környezetükbe beilleszteni, véleményüket és ötleteiket egymással megvitatni. Az ismeretátadó előadások segítségével a tudatos energiafelhasználás témájában (a megújuló energia-felhasználás módszerei, az energiafelhasználás csökkentésének módszerei) elhangzottakat saját háztartásaikban és intézményükben is alkalmazni tudják. Hosszútávon pedig a tudatos energiafelhasználási lehetőségeket saját célcsoportjaik, a lakosok körében is népszerűsíteni tudják.

Egy környezetvédelmi programban nagy súlyt kell és lehet fektetni a környezeti nevelésre.  A település környezeti állapota és az itt élő lakosság viszonya a környezetéhez jobb és kedvezőbb, mint országosan, de rengeteg a tennivaló e téren. A környezeti nevelést, mint mindenféle nevelést, a gyermekkorban kell elkezdeni és a sírig tart, tehát az „egy életen át tartó tanulás” koncepcióját valljuk.  A környezeti és társadalmi szemléletváltozás csak akkor lehet sikeres, ha az egész társadalomra, ha átfogja és érinti az élet szinte minden területét, és ha ezt a kérdést az ország és a régió vezetői, valamint az itt élők egyaránt komolyan veszik.