Célcsoport – EJROK – Kehop
Hírek

Célcsoport

Projektünk célcsoportjának ismertetése

2020. február

Intézményünk Heves város egyetlen összetett iskolájaként lát el alapfokú és középfokú köznevelési tevékenységeket. Közel 600 tanuló jár feladat ellátási helyeinkre az ország egyik komplex programmal fejlesztendő járásban, a Hevesi járásban. A tanulói összlétszámon belül a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és a hátrányos helyzetű tanulóink aránya is egyaránt magas.
Az Eötvös József Református Oktatási Központ, illetve annak szakmai elődje közel 25 éve végzi feladatellátását Heves városában. A csaknem öthektáros parkkal körülvett intézményben több száz diákkal és közel száz munkatárssal végzünk középfokú köznevelési tevékenységet négy- és hat évfolyamos gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskola formában, továbbá a felnőttképzési tevékenységünk is a térség képzési kínálatait színesíti.
Közoktatási intézményként az elsődleges, közvetlen célcsoportunkat az iskolánk tanulói, valamint a helyi lakosság fiataljai – az a 14-18 éves korosztály, akik más közoktatási intézményben folytatnak tanulmányokat jelentik. Véleményünk szerint a fiatalok életkorukból adódóan nem foglalkoznak kellő odafigyeléssel a környezeti fenntarthatóság, az energiatudatosság, valamint a környezetvédelem témaköreivel.
Úgy gondoljuk, hogy esetükben a szocializációs folyamat részét kell, hogy képezze a hatékony energia és erőforrás-felhasználás, a megújuló energiaforrások ismerete és használata, valamint a környezeti szempontok figyelembevétele fogyasztói szokásaik kialakítása során.
A fiatalokat érintő tevékenységeink:
-Energiatudatossági szemléletformáló programsorozat (kiscsoportos foglalkozás)
-VáltoztaTÁSKA energiatudatos szakköri szerveződés
-Tanulmányi út, üzemlátogatás
Másodlagos célcsoportunk egyrészről a település fiatal felnőttjei (19-39 év), akik számára az energiahatékonyság és az energiatudatosság a személyes költségek csökkentésében jelenik meg, mint az egyik leghatékonyabb motivációs tényező. Másrészről a település felnőttjei (40-50)és senior korosztálya (50+), akik esetében a költségcsökkentés mellett fokozottan jelenik meg a jövő generációjának életminőségéért és jövőjéért való aggodalom.
A fiatal felnőtteket, felnőtteket és a senior korosztályt érintő tevékenységeink:
– Energiatudatossági szemléletformáló kampány – rendezvény
– Energiatudatos előadássorozat
– Alhonlap az energiatudatosság és megújuló energiaforrások témájában
További célcsoportunk a helyi kulturális és köznevelési intézmények (iskola, művelődési ház, könyvtár, múzeum, kulturális célú civil szervezet) munkatársai, akik példaértékű magatartásukkal segíthetik munkákat.
Továbbá úgy gondoljuk, hogy ezen intézmények célcsoportjaik bevonásával hozzájárulhatnak a város „szemléletformálására” energiahatékonyság, energiatudatosság, környezetvédelem és megújuló energiaforrások használata területén.
A helyi kulturális és köznevelési intézmények (iskola, művelődési ház, könyvtár, múzeum, kulturális célú civil szervezet) munkatársai számára energiatudatos előadás-sorozatot tervezünk megvalósítani.